Sintquiz

Submitted by Jef Vanhoof on Fri, 11/16/2018 - 13:47

!ENGLISH BELOW! 
Binnenkort is het weer tijd voor hopen snoep & sinaasappelen, dus traditiegetrouw ook voor onze jaarlijkse sint-quiz! Selecteer je snuggerste maatjes & vorm een team! Maak kans op diverse prijzen zoals een Magnum-fles cava of concert tickets. Liever deelnemen voor de leut? Je kan ook strijden voor de 'zuipbeker'.
(De quiz is in het Nederlands).

✦ DETAILS ✦
Deuren: 19.30 / Start: 20.00
€? 15 per team van max 6
Pakenstraat 61, 3001 Heverlee

✦ SINTERKLAAS ✦
Ook de allerliefste sint zal weer van de partij zijn! Kletskousen, roddeltantes & klikspanen: de allerlaatste nieuwtjes, namen van stoute schachtjes of eigen zotte verhalen opbiechten?
Email: sint@chemika.be! (inzender blijft anoniem)

✦ INSCHRIJVEN ✦ (link TBA)
Vorm een team tot max 6 deelnemers & schrijf je asap in via de link. Je teamkapitein ontvangt een mail met info over de betaling. Schrijf 15 euro over & mail je betalingsbewijs (screenshot, PDF van je bank...) naar quaestor@chemika.be. Alles voor vrijdag 23/11 uitgevoerd & de bevestigingsmail ontvangen? Dan is je inschrijving voltooid!

✦ DRINKS ✦ (prijs TBA!)
Cola/Fanta
Stella Artois
Duvel/Kasteel Rouge/Leffe Blond/Leffe Bruin

✦ FOOD ✦
(TBA binnekort)

Ut vivat, crescat, floreatque,
Chemika
---------------------------------------------
[ENGLISH VERSION]
Soon Saint Nicholas celebrates his birthday again, so it's time for lots of candy, oranges & our annual sint-quiz! Select your smartest buddies & team up! Win various prizes such as a Magnum bottle of cava or concert tickets. If you prefer to participate for fun, you can also compete for the 'drinking cup'.

!ATTENTION!
The quiz will be in dutch.

✦ DETAILS ✦
Doors: 19.30 / Start: 20.00
€? 15 per team of max 6
Pakenstraat 61, 3001 Heverlee

✦ SAINT NICHOLAS ✦
Gossip? Rumor? Help Sinterklaas out & track the naughty students!
Email: sint@chemika.be! (sender remains anonymous)

✦ SIGN UP ✦ (link TBA)
Form a team up to 6 participants & register asap via the link. Your team captain will receive an email with info about the payment. Transfer 15 euros & mail your proof of payment (screenshot, PDF from your bank...) to quaestor@chemika.be. Everything done before friday 23/11 & received a confirmation email? Then your registration is complete!

Ut vivat, crescat, floreatque,
Chemika