14e Lustrumviering chemika

Submitted by Jef Vanhoof on Thu, 02/07/2019 - 17:03
14 Lustrumviering Chemika

❗ENGLISH BELOW❗
Chemika blaast dit jaar 70 kaarsjes en dat verdient natuurlijk een feestje! Een feestje dat maar liefst een hele week zal duren! Jong of oud, chemikaner, sympathisant, student of alumni,.. iedereen is uitgenodigd om deze verjaardag te vieren. Let op: inschrijven is verplicht voor elke activiteit!

✦ WEEKOVERZICHT✦
MA 25/02/19: Lezingen + GRATIS receptie
WOE 27/02/19: Zwarebierencantus
VRIJ 01/03/19: Lustrumcantus

✦MAANDAG 25/02✦ officiële opening
De week start officieel met wetenschappelijke lezingen. Ook staat er wat Chemika-geschiedenis op het programma toegelicht door ex-praesides. Dit alles wordt begeleid door een streepje muziek & de nodige hapjes en drankjes. Op de receptie kan je nog verder genieten van een tentoonstelling over Chemika.
De receptie & lezing is volledig gratis!

⏰: 19u | aula TBA
€? ❗GRATIS❗
Inschrijven? Niet verplicht, maar aangeraden! 😉
https://goo.gl/PGN2pb

✦WOENSDAG 27/02✦ zwarebierencantus
Vanavond zal er gezongen en gedronken worden zoals alleen chemikaners dat kunnen! UNICUM: Er zullen niet 1... niet 2... maar wel 3 verschillende soorten bier te verkrijgen zijn! Dit kan je toch niet missen?

⏰: 20u deuren / 20u30 Io Vivat; in zaal Waaiberg
€? ❗TBA❗
Inschrijven? ❗VERPLICHT❗
LINK TBA: de datum van het verschijnen van de link wordt tijdig gecommuniceerd :)

✦VRIJDAG 01/03 ✦ nog een cantus?!
"Vroeger was het beter!" "De jeugd van tegenwoordig eh..." Klinkt dit bekend? Dan kan jij zeker genieten van deze authentieke chemika-cantus comme il faut! Pro-senioren slaan de handen in elkaar voor deze prachtige cantus waar we terugblikken op alle hoogtepunten van voorbijgevlogen tijden. Dé kans om nog een keer studentikoos pot en pint te delen met vrienden van vroeger.

⏰: 20u deuren / 20u30 Io Vivat; in zaal Waaiberg
€? ❗TBA❗
Inschrijven? ❗VERPLICHT❗
https://goo.gl/ipLUvV

------------------------------------------------------------------------------------------

Chemika is turning 70 this year and we are celebrating! This party will last a whole week. Everybody is invited to our birthday party!
* Registration is mandatory for every activity

✦Lustrumweek summary✦
Monday 25/02/2019: Seminars + free reception
Wednesday 27/02/2019: Strong beer cantus
Friday 01/03/2019: Lustrumcantus
Saturday 02/03/2019: Familyday

✦MONDAY 25/02✦ Official opening
We kick off the week with scientific lectures. Aswell as some history about Chemika brought by ex-praesides. You'll be able to enjoy some music and some snacks and drinks. At the reception you can enjoy an exposition about Chemika.
All of this will be totally free!

⏰: 19u | auditorium TBA
€? FREE
Registration: not mandatory, but recommended! 😉
https://goo.gl/PGN2pb

✦WEDNESDAY 27/02✦ Strong beer cantus
Tonight we will sing and drink like only real Chemika members can! There won't be just 1 or 2 beers, but there will be 3 different kinds of strong beer! You can't miss this.

⏰: 20u doors / 20u30 Io Vivat; in room Waaiberg
€? ❗TBA❗
Registration? ❗MANDATORY❗
Link: TBA

✦FRIDAY 01/03✦ Another cantus?!
Do you want to enjoy an authentic Chemika cantus? You have to come to this one! The pro-seniors wil work together for this cantus where we will look back to all the highlights of times passed. This is the chance to drink once more with friends of old!

⏰: 20u doors / 20u30 Io vivat; in room Waaiberg
€? ❗TBA❗
Registration: ❗MANDATORY❗
https://goo.gl/ipLUvV